Användarvillkor

Tillämplighet
CMS Electronics försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på CMS Electronics hemsida angivet
datum och ersätter tidigare av CMS Electronics publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom
CMS Electronics hemsida utgör CMS Electronics ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor,
produktinformation eller priser angivna på CMS Electronics hemsida och i övriga publikationer har hemsidans
företräde.

Pris och Betalning
Priserna på CMS Electronics hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer.
Priserna är angivna i svenska kronor.
CMS Electronics äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan CMS
Electronics och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Försäljning till företag sker efter särskild
kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Försäljning till
börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio
(30) dagar från fakturadatum.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande
referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.

Fraktkostnad
Vid totalt ordervärde som underskrider 999 kr tar CMS Electronics ut en fraktkostnad på 99 kr. Vid totalt
ordervärde på 1000 kr upp till 2999 kr tas en fraktkostnad på 199 kr. Vid ordervärde på 3000 kr upp till 7499 kr
tas en fraktkostnad på 299 kr. Leveranser från 7500 kr och över är avgiftsfria. Ev fraktkostnad kan tillkomma på TV över 60 Tum och fordon. De här villkoren gäller om ej annat har avtalats
fram. Totalt ordervärde är summan av artiklar och eventuella avgifter exkluderat fraktavgift.

Leverans
Vid beställning skickas generelt sett ordern efter förutsatt att beställda produkter finns i lager. Frakten från CMS Electronics till kund levereras i samarbete med DSV och Posten.

Återköp
För återköp kontakta CMS Electronics.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, CMS Electronics lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör enligt Köplagen.

Ansvar för fel
Föreligger fel som CMS Electronics ansvarar för, åtar sig CMS Electronics att, efter eget val avhjälpa felet
genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. CMS Electronics äger rätt att hänvisa kund
direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. CMS Electronics
ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. CMS
Electronics bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet,
leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust
av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på
engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har CMS Electronics rätt att hänvisa kunden till
respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till
respektive tillverkare/leverantör anges under Kundservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska
för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specificationer m.m. samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet,
garanti mm annat än där så är direkt angivet.

CMS Electronics förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specificationer och produkterbjudande utan föregående avisering.

Härigenom publiceradefakt- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. CMS Electronics friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som  annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.